Welcome to tiragali !

call us

8688613502

వాలు జడ .. మంచి నూనె !
01 Dec

వాలు జడ .. మంచి నూనె !

'వాలు జడ ..పరువాల జడ ' అని ఏదో పాడా ... తనకి తెలుగు పాటలు, నాకు బారు జడలు ఇష్టం  !! 'హా ..ఎం వాలు జడ ... కుచ్చు కుచ్చులుగా ఊడి

Read More
X